การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  19917/15690

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2559

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง4.บ่อบาดาลวัดถ้ำมงกุฎ

  เขาวง

พระพุทธบาท สระบุรี

  32453/15691

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2559

  1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง4.บ่อบาดาลวัดถ้ำมงกุฎ

  หนองบัว

บ้านหมอ สระบุรี

  33307/16046

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1.คลองห้วยแร่(ก่อนผ่านเข้าโครงการ) 2.คลองห้วยแร่(หลังผ่านเข้าโครงการ) 3.น้ำบาดาลบ้านหนองโพธิ์ 4.น้ำบาดาลบ้านหนองถ่านใต้ 5.น้ำบาดาลบ้านเริงราง

  หนองบัว

บ้านหมอ สระบุรี

  33308/16047

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1.คลองห้วยแร่(ก่อนผ่านเข้าโครงการ) 2.คลองห้วยแร่(หลังผ่านเข้าโครงการ) 3.น้ำบาดาลบ้านหนองโพธิ์ 4.น้ำบาดาลบ้านหนองถ่านใต้ 5.น้ำบาดาลบ้านเริงราง

  บ้านยาง

เสาไห้ สระบุรี

  33309/16048

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1.คลองห้วยแร่(ก่อนผ่านเข้าโครงการ) 2.คลองห้วยแร่(หลังผ่านเข้าโครงการ) 3.น้ำบาดาลบ้านหนองโพธิ์ 4.น้ำบาดาลบ้านหนองถ่านใต้ 5.น้ำบาดาลบ้านเริงราง

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  16841/15425

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1. บริเวณบ่อเหมือง 2. บริเวณบ่อเหมือง(ใหม่) 3. บริเวณบ่อดักตะกอน 4. บริเวณคลองวังมะเดื่อ 5. บริเวณคลองสะบ้า

  ทุ่งทอง

หนองบัว นครสวรรค์

  25518/15775

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1.คลองลำพาดที่ผ่านบ้านลำพาดเจริญผล 2.คลองลำพาดบริเวณที่ติดกับพื้นที่โครงการ ฯลฯ

  พุแค

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  33312/16099

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1. น้ำบาดาลบ้านวังเลน 2. น้ำบาดาลบ้านบ่อโศก 3. น้ำบาดาลบ้านหนองตาปอ

  เทศบาลเมืองตาคลี

ตาคลี นครสวรรค์

  32270/16034

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1. บริเวณห้วยหอม 2. น้ำบาดาลบ้านบ่อโศก 3. น้ำประปาบาดาลวัดบ่อนิมิตร 4. น้ำประปาบาดาลโรงเรียนบ้านโคกสว่าง

  บ้านยาง

เสาไห้ สระบุรี

  33310/15871

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณคลองหนองหลวง(ต้นน้ำ) 2.บริเวณคลองหนองหลวง(ท้ายน้ำ) 3.บริเวณคลองเริงราง 4.บริเวณน้ำใต้ดินบ้านครัว 5.บริเวณน้ำใต้ดินบ้านหนองถ่านใต้ 6.บริเวณน้ำใต้ดินบ้านเริงราง

  ศาลาลาย

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25607/15571

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณคลองตะแบก 2.บริเวณคลองศาลาลอย 3.บริเวณบ่อดักตะกอน 4.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านหัวถนน 5.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านคลองปลาหมอ

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29209/16102

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1. อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก 2. ขุมเหมืองภายในโครงการ 3. บ่อดักตะกอนของโครงการ

  เทศบาลตำบลหน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28614/15178

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1. น้ำบาดาลบ้านเขาพาดแอก 2. น้ำบาดาลโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว 3. น้ำบาดาลวัดหน้าพระลาน

  พุคำจาน

พระพุทธบาท สระบุรี

  32425/15589

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1.น้ำบาดาลบ้านหนองใหญ่ 2.น้ำบาดาลบ้านบ่อวงครุ 3.น้ำบาดาลบ้านสาริกาพัฒนา 4.น้ำบาดาลบ้านช่องสาริกา(นอก) 5.น้ำบาดาลบ้านช่องสาริกา(ใน) 6.น้ำบาดาลโรงโม่หินของโครงการ (โรงโม่หินรุ่งอรุณศิลา)

  พุคำจาน

พระพุทธบาท สระบุรี

  32424/15590

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1.น้ำบาดาลบ้านหนองใหญ่ 2.น้ำบาดาลบ้านบ่อวงครุ 3.น้ำบาดาลบ้านสาริกาพัฒนา 4.น้ำบาดาลบ้านช่องสาริกา(นอก) 5.น้ำบาดาลบ้านช่องสาริกา(ใน) 6.น้ำบาดาลโรงโม่หินของโครงการ (โรงโม่หินรุ่งอรุณศิลา)

  หนองมะค่าโมง

ด่านช้าง สุพรรณบุรี

  28483/15633

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  บ่อรับน้ำขุมเหมือง

  เขาแหลม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  29243/16113

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1. บ่อSump 2. ห้วยหินก่อนไหลผ่านเข้าใกล้โครงการ 3.3. ห้วยหินหลังไหลผ่านเข้าใกล้โครงการ 4.บ่อบาดาล อบต.เขาแหลม 5.บ่อบาดาลบ้านห้วยหิน 6.บ่อบาดาลบ้านหนองเกตุพัฒนา

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29228/15977

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1.ห้วยถ้ำเต่าช่วงก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2.ห้วยถ้ำเต่าช่วงหลังผ่านพื้นที่โครงการ 3.บ่อดักตะกอนของโครงการ

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  22486/15225

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1. น้ำในขุมเหมืองเก่า 2.ห้วยขมิ้น 3.ลำห้วยถ้ำเต่า 4.อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก 5.น้ำบาดาลบ้านห้วยขมิ้น

  นาโสม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  22477/14895

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณรางรถไฟข้ามห้วยนาโสม 2.บริเวณอ่างเก็บน้ำของโรงโม่หิน 3. บริเวณสะพานข้ามห้วยนาโสม 4. บริเวณสะพานข้ามลำสนธิบ้านนาโสม 5. บริเวณสะพานข้ามลำสนธิวัดนาโสม

  ซับไม้แดง

บึงสามพัน เพชรบูรณ์

  25569/15630

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1.ห้วยซับไพลวัลย์ 2.ห้วยตะกั่ว 3.คลองตะกรุดหิน 4.บ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์ 5.บ่อบาดาลบ้านซับสมพงษ์

  ซับไม้แดง

บึงสามพัน เพชรบูรณ์

  25610/15631

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1.ห้วยซับไพลวัลย์ 2.ห้วยตะกั่ว 3.คลองตะกรุดหิน 4.บ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์ 5.บ่อบาดาลบ้านซับสมพงษ์

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28428/15984

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1. น้ำในขุมเหมือง 2.โรงโม่หินศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม 3.วัดเขาถ้ำเสือ 4.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  บุ่งน้ำเต้า

หล่มสัก เพชรบูรณ์

  25586/16006

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณห้วยน้ำหลุม 2.บริเวณห้วยคนทา 3.บริเวณห้วยหนองหลุม 4.ขุมเหมือง5.บ้านถ้ำสมบัติ6.บ้านห้วยคนทา7บ้านห้วยลาน

  เทศบาลตำบลหน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  32492/15789

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  บ่อน้ำบาดาลบริเวณบ้านเขายอดเอียง

  ท่าข้าม

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25593/15456

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1. บ้านโปร่งนกแก้ว 2. บ้านเขารังแตน

  ท่าข้าม

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25594/15457

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1. บ้านโปร่งนกแก้ว 2. บ้านเขารังแตน

  ท่าข้าม

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25595/15386

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1. บ้านโปร่งนกแก้ว 2. บ้านเขารังแตน

  นายม

เมือง เพชรบูรณ์

  25572/15561

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณคลองหินส้มโง้ม 2.บริเวณคลองซับไม้แก่น 3.บริเวณบ่อดักตะกอน

  เทศบาลเมืองปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  32683/16105

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  บ่อดักตะกอน

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29144/15226

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณเวณห้วยขมิ้น 2.บริเวณห้วยซับเหล็ก 3.บริเวณอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก 4.บริเวณบ่อบาดาลบ้านห้วยขมิ้น

  วังด้ง

เมือง กาญจนบุรี

  32635/15952

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1.ห้วยพุมะค่า (ช่วงต้นน้ำ) 2.ห้วยพุมะค่า (ช่วงท้ายน้ำ) 3.บ่อดักตะกอน 4.บ่อบาดาลของโครงการ 5.บ่อบาดาลสาธารณะ

  วังด้ง

เมือง กาญจนบุรี

  28470/15572

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1.ห้วยพุมะค่า (ช่วงต้นน้ำ) 2.ห้วยพุมะค่า (ช่วงท้ายน้ำ) 3.บ่อดักตะกอน 4.บ่อบาดาลของโครงการ 5.บ่อบาดาลสาธารณะ

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  26683/15136

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณคลองบ่อไร่ (ก่อนผ่านโครงการ) 2.บริเวณคลองบ่อไร่ (หลังผ่านโครงการ)

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  33184/15886

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและผิวดิน พ.ศ.2560

  1.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านมาบหลวาย (หมู่2) 2.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน

  เขากะลา

หยุหะคีรี นครสวรรค์

  32224/15417

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลในปี พ.ศ.2559

  1.ชุมชนบ้านบ่อเพลง 2.ชุมชนบ้านซับผักกาด

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  31431/15715

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและผิวดิน พ.ศ.2560

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านโนนโก 2.บริเวณวัดอีสานราษฎร์บำรุง 3.บริเวณปากทางเข้าโรงโม่ 4.บริเวณชุมชนบ้านวังยาว

  ชากพง

แกลง ระยอง

  17370/16008

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2560

  1.บริเวณบึงจำรุง 2.บริเวณบึงสำนักใหญ่ 3.บริเวณคลองตาม่วง 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นวัดพลงไสว 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองสะพาน

  คลองกิ่ว

บ้านบึง ชลบุรี

  33182/15788

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2560

  3 สถานี

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31099/15987

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและผิวดิน พ.ศ.2560

  คุณภาพน้ำผิวดิน 1 สถานี และคุณภาพน้ำใต้ดิน 1 สถานี

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27267/15243

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณบ้านห้วยลึก 2.บริเวณบ้านโคกขุนสมาน

  เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว

หนองบัวระเหว ชัยภูมิ

  31704/16016

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2560

  1.บริเวณบ่อดินใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 2.บริเวณแม่น้ำชี 3. บริเวณน้ำจากชุมเหมือง

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31878/16098

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2560

  1.บริเวณบ้านเกษตรภูทอง 2.บริเวณบ้านพืชอุดม 3.บริเวณบ้านนาสามัคคี

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27054/15075

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2560

  1.บริเวณน้ำประปาวัดพรชัยสามัคคี 2.บริเวณน้ำประปาบ้านพรประเสริฐ

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27270/15611

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2560

  บริเวณบ่อบาดาลโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา

  นาโสม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  22477/14895

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณรางรถไฟข้ามห้วยนาโสม 2.บริเวณอ่างเก็บน้ำของโรงโม่หิน 3. บริเวณสะพานข้ามห้วยนาโสม 4. บริเวณสะพานข้ามลำสนธิบ้านนาโสม 5. บริเวณสะพานข้ามลำสนธิวัดนาโสม

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  31941//15814

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560

  บริเวณแนวร่องระบายน้ำด้านเหนือของพื้นที่

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26987/15635

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำปวน 2.บริเวณห้วยน้ำปวน 3.บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านโคกมน 4.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 5.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านศรีสงคราม 6.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29174/15604

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.ห้วยไม่มีชื่อด้านทิศใต้ 2.อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26988/15220

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำปวน 2.บริเวณห้วยน้ำปวน 3.บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านโคกมน 4.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 5.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านศรีสงคราม 6.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม

  หน้าที่   123 | 4 5678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849

Visitor Number
5290039
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]